Sol Morén - konstnär Sol Morén
NYTT FILMER LJUDKONST HISTORIK MAILA: sol.moren@bredband.net
bild av bergslandskap
bildarkiv 90-tal
vernissagekort med dollar/frågetecken
Vernissagekort för utställning på Galleri Ets 1999
bild av oljemålningar
"Oljemålningar 1997-1999
oljemålingar föreställande monopolbrickor
Oljemålningar 1997-1999
Utställningen är enkel och anspråkslös till sin form, men innehållet är både intressant och angeläget. Begär, sociala strukturer och värderingar kopplas ihop med makt, ekonomi och spel. Den så kallade marknaden, en snårig värld av korsvis ägande och strategiska köp, gör det lätt att lämna över makten och tolkningsföreträdet till börsmäklare och ekonomer. Dessa nutida orakel förebådar vinst eller förlust, förändrar värdesystem och koder samt utser de nya vinnarna. Ett sätt som Sol Morén behandlar ämnet ekonomi är med åtta målade monopolbrickor, prissatta efter spelets regler: Centrum är dyrare än Kungsgatan och Narvavägen är dyrare än Västerlånggatan. Mellan dem sitter målningar med Joakim von Anka som njutningsfullt gräver och vältrar sig i sin förmögenhet i ett enormt kassavalv. Ett annat verk som betonar utställningens budskap är objektet "Förbttra din hållning". Det består av en huvudbonad i vit skinnimitation med böcker av bland andra filosoferna Bataille, Bourdieu och Deleuze.

Ingela Svensson, VF, 10/12 1999.

olja med motiv ur von Ankas kassavalv
Oljemålning 1997
bild av plasthatt med böcker i
"förbättra din hållning" objekt 1999
litet leksaksrymdskepp
objekt med inmonterad fotoserie 1999
tv-serie med engelsk text
fotoserie/collage med text av William Morris 1999
tv-serie med engelsk text
fotoserie/collage med text av William Morris 1999
tv-serie med engelsk text
fotoserie/collage med text av William Morris 1999
tv-serie med engelsk text
fotoserie /collage med text av William Morris 1999
tv-serie med engelsk text
fotoserie/collage med text av William Morris 1999
vitt skåp med glassko
Konstnärlig gestaltning 1998-1999 inspirerad av CG Jung och Rollo May som hävdar att symboliken i myten och sagan har stor betydelse för vår själsliga utveckling
vitt skåp med glassko
Konstnärlig gestaltning 1999
Pitéa
Kopparfotogravyrer med katolska motiv, utställning på Galleri LA 1998
bild av marmorstaty
Kopparfotogravyr med katolskt motiv 1998
Utställningen är en enda lång grafisk svit som hålls väl samman till form och uttryck. Svartvita fotografier förvandlade till kopparfotogravyrer sitter monterade mot blekt gula bakgrunder. Bilderna har en svärta och ett korn som ger osedvanlig volym och intensitet år motiven. En dikt från Gunnar Ekelöfs märkvärdiga samling En mölnaelegi löper med vackert lutande grekisk skrift från verk till verk genom utställningen. (...) Från en skulpturgrupp av Michelangelo, möjligen är det piétan i Florens, har Morén gjort en koncentrerad närstudie. Just närheten och den korniga svärtan som Morén arbetar med i sin grafik lyfter fram Michelangelos enastående förmåga att ge oss volym och eftertryck till den manliga kroppen. Och från galleriets öppna spis strålar Bachs Matteuspassion ut i rummet. Helt okänd är förmodligen upphovsmannen till den gravplatta som trampats under århundradena så att det ansikte som en gång var helt tydligt numera bara finns kvar som en antydan. Sol Moréns bilder av de försvinnande figurerna understryker den nästan ödesmättade stämning som råder i utställningen, här blir man stämd till eftertanke. Det känns som om bilderna bara frusit till et ögonblick, mitt i en obeveklig process som långsamt förtär materien.

Anders Björkman, VF, 7/4 1998.

bild av stenlilja
Kopparfotogravyr med katolskt motiv 1998
bild av nunna i stengolv
Kopparfotogravyr med katolskt motiv 1998
bild av näckros
Kopparfotogravyr med katolskt motiv 1998
bild av ryggen på en marmorstaty
Kopparfotogravyr med katolskt motiv 1998
bild av ko
Fotoprojekt 1995-1996
bild av ko
Fotoprojekt 1995-1996
bild av ko
Fotoprojekt 1995-1996
bild av ko
Fotoprojekt 1995-1996
bild av ko
Fotoprojekt 1995-1996
bild av ko
Fotoprojekt 1995-1996