Sol Morén - konstnär Sol Morén
NYTT FILMER LJUDKONST HISTORIK MAILA: sol.moren@bredband.net
bild av bergslandskap
bildarkiv 2000
bild av moln
Divan på BildMuseet 2004
bild av moln
Bilder från ett uppdrag för Brottsoffermyndigheten copyright: Sol Morén 2006
bild av fiskar
Copyright: Sol Morén 2006
bild av näckros
Copyright: Sol Morén 2006
bild av kaktusar
Copyright: Sol Morén 2006
bild av orkidéer
Copyright: Sol Morén 2006
bild av fiskar
Copyright: Sol Morén 2006