Sol Morén - master of fine arts Sol Morén
NYTTFILMER LJUDKONSTHISTORIK MAILA: sol.moren@bredband.net
bild från Korrespondenser
Sol Morén blev tillsammans med Jonas Holmberg inbjuden att ställa ut på Galleri Pushkinskaja 10 i St Petersburg 2003. Sol intresserade sig just då för tanken att modern kommunikationsteknik kan ses som en form av telepati. Hon köpte en bok av Birger Quarnström i ämnet Parapsykologi, och hittade genast en historisk koppling till St Peterburg i den ryske psykiatrikern Dr Chowrins berömda experiment med Sofia Alexandrowa, daterat 21 mars 1892.
bild från Korrespondenser på galleri Verkligheten i Umeå 2003 Dr Chowrin får en dag uppleva något märkligt på kliniken, då en av hans patienter, Sophia Alexandrowa får ett brev och börja gråta oförklarligt, innan hon ens har öppnat brevet. Hon berättar att hennes broson är svårt sjuk , vilket visar sig vara det som står i brevet. Detta föranleder Dr Chowrin att börja göra vetenskapliga experiment med fröken Alexandrowa.

” Chowrin inbjöd åtskilliga av sina kolleger att delta i försöken och en del av dem utfördes i samråd med ett sällskap för experimentell psykologi i Petersburg. Var och en av sällskapets medlemmar skrev på en papperslapp en kort sats, vars innehåll endast han själv kände till, och lade lappen i ett kuvert. Ur hopen av kuvert drogs sedan på måfå fram ett enda, varefter de övriga brändes upp. Det brev man på så sätt fått fram sändes till Tambow. Samma procedur upprepades inför varje nytt experiment. Man tillsåg noga att det inte fanns möjligheter att öppna och läsa breven under vägen. En expert inom post- och telegrafväsendet anlitades som rådgivare. Breven lades i flera kuvert och fastklämdes med metallhakar, så att de måste trasas sönder, om man försökte öppna dem, mikroskopiskt små nålstygn markerade deras läge, omslagen bar specialkonstruerade sigill. Något forsök från fröken Sophia Alexandrowas sida att öppna breven förekom aldrig.”

Ur Parapsykologi av Birger Qvarnström
Breven från Petersburg i Korrespondenser på galleri Verkligheten i Umeå 2003

Frasen i detta utvalda oöppnade brev löd: I arabiens öknar reste sig tre palmer mellan vilka en sorlande källa flöt fram. Sophia Alexandrowa berättade om innehållet i brevet: - Det är ljust, nästan vitt, men inte snö, jag ser flera höga träd och hör tydligt en källa sorla. För ljudinstallationen översättes dessa fraser tillbaka till originalspråket ryska. Korrespondenser/Correspondences visades på galleri Verkligheten i Umeå samtidigt som den visades i Ryssland. Under utställningsperioden på galleriet i Umeå anlände flera mystiska förseglade brev från St Peterburg.