Sol Morén - konstnär Sol Morén
NYTT FILMER LJUDKONST HISTORIK MAILA: sol.moren@bredband.net
bild av träd
stipendier

2011:
KC Nord

2010:
Internetfonden.SE
JC Kempes Minnesfond

2007:
Emma Ricklunds stiftelse, vistelsestipendium Ricklundgården

2006:
Helge Ax:son Johnsons stiftelse, "Topilo Utopia"

2005:
KC Nord "Topilo Utopia"
Kvarkenrådet, konstnärssamarbete över Kvarken

2004:
Delsbo Kommun, Salagården, vistelsestipendium

2003:
Bildkonstnärsfonden, tvåårigt arbetsstipendium
Längmanska Kulturfonden, ljudinstallationer

2002:
Umeå Kommun, årets konstnär

2000:
KC Nord

1996:
Bildkonstnärsfonden, ettårigt arbetsstipendium

1995:
Fredrika Bremerförbundet
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

1994:
J. C. Kempes Minnesfond
Längmanska Kulturfonden

1993:
Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Lerici Foundation

träikon

Läs mer om "Topilo Utopia"